Ban Ki-moon – de secretaris generaal van de Verenigde Naties – heeft Myanmar afgelopen dinsdag verteld dat de wereld zich ernstig zorgen maakt om de duizenden Rohingya moslims die leven in kampen in de noord-westelijke provincie Rakhine. Moslims leven al meer dan 4 jaar onder erbarmelijke omstandigheden na een enorme uitbraak van geweld en moord door de boeddhistische meerderheid in het land.

“Ze verdienen hoop,” zei Ban Ki-moon tijdens een gezamenlijk nieuwsconferentie met de huidige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi. “Alle mensen in Myanmar ongeacht religie, cultuur of achtergrond zouden in vrede moeten kunnen leven onder gelijkheid en harmonie, zij aan zij, als buren,” aldus Ban.

Ban Ki-moon benoemt Rohingya bij naam in bijzijn van Aung San Suu Kyi

Ban Ki-moon benoemt Rohingya bij naam in bijzijn van Aung San Suu Kyi

Vredesgesprekken in Myanmar
De secretaris generaal van de VN bevindt zich op dit moment in Myanmar en zal aanschuiven bij gesprekken gericht op het beëindigen van het geweld dat nu al meer dan halve eeuw aanhoudt tussen etnische minderheden in het Aziatische land. De gesprekken zullen plaatsvinden in Naypyitaw, de hoofdstad van het land. Ongeveer 2.000 gasten zullen aanwezig zijn bij de openingsceremonie.

Aung San Suu Kyi – de leider van de staat en ook minister van buitenlandse zaken – zegt het volgende over de gesprekken: “We doen wat we kunnen om alle partijen aan tafel te krijgen, maar uiteindelijk beslissen de partijen zelf of ze komen opdagen of wegblijven”. Dit is een cynische uitspraak, omdat bijvoorbeeld vele Rohingya inclusief hun leiders in kampen worden vastgehouden of als politieke gevangenen al jarenlang in de gevangenis verblijven. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah zoekt nog uit of en zo ja welke van haar contactpersonen bij deze bijeenkomsten aanwezig kan en mag zijn.

Roep om hulp van de Rohingya moslims
Ban Ki-moon zegt dat er een “grote verwachting” is om snel resultaten te verkrijgen onder de leiderschap van Aung San Suu Kyi en dat er samengewerkt dient te worden tussen Myanmar en de internationale gemeenschap. Hij prees de vooruitgang die geboekt is in het land waarbij de militaire dictatuur is vervangen door een democratie, maar benoemde tegelijk de enorme uitdagingen die nog bestreden dienen te worden waaronder de roep om hulp van de Rohingya moslims.

Meer dan 100.000 Rohingya leven nu in onhygiënische kampen met weinig tot geen toegang tot schoon drinkwater, voedsel en medicijnen. Sinds 2012 zijn deze mensen gedwongen te vluchten van hun huizen nadat er geweld uitbrak die is uitgelokt door verschillende boeddhistische straatgangs. Vele boeddhisten zien de Rohingya als onwettige immigranten uit Bangladesh ondanks het feit dat de Rohingya al vele generaties lang in Myanmar hebben geleefd.

Ban Ki-moon noemt ‘Rohingya’ bij naam
Zelfs het uitspreken van het woord Rohingya is controversieel binnen de landsgrenzen. De overheid heeft dan ook liever dat de Rohingya worden aangesproken als “moslims in Rakhine”. Eerder dit jaar zijn diverse moslims opgepakt en veroordeelt tot lange gevangenisstraffen omdat zij een ‘ Rohingya’-kalender hadden gemaakt. Het benoemen van de naam werd als het verspreiden van staatsgevaarlijke informatie geclassificeerd. Het niet benoemen van de naam van een bevolkingsgroep wordt internationaal gezien als één van de stappen op weg naar een genocide.

Dit weerhield de secretaris generaal er niet van de Rohingya wél gewoon bij naam te noemen tijdens de korte bijeenkomst met Aung San Suu Kyi. Ten slotte was hij positief over het installeren van een speciale adviesraad die zich zal buigen over de situatie in Rakhine, onder de supervisie van Kofi Annan, voormalig secretaris generaal van de VN. De speciale adviesraad zal volgende week in Yangon beginnen. Natuurlijk zal Stichting as-Salaamah wal’Adaalah hierover later meer publiceren zodra er nieuws is.

steun ons met jouw sadaqah