Visie
Op dit moment hebben de Rohingya’s in Myanmar niet de erkenning als staatsburgers van het land met alle bijbehorenden rechten en plichten noch bescherming van de veiligheidsdiensten tegen geweld vanuit de samenleving. Hierdoor ontstaat een directe humanitaire nood en een noodzaak om middels diplomatieke druk een oplossing voor de langere termijn te realiseren.

Missie
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah wil vanuit de Nederlandse (Islamitische) gemeenschap een positieve bijdrage leveren aan de omstandigheden van de Rohingya’s in en buiten Myanmar. Het betreft dan zowel de korte termijn humanitaire problemen als de oplossingen voor langere termijn.

Strategie
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah zet zich in voor de Rohingya’s vanuit drie aandachtsgebieden:
1) Humanitaire hulp aan Rohingya die het geweld in Myanmar ontvlucht zijn naar omliggende landen;
2) Media aandacht krijgen voor de situatie van de Rohingya in/buiten Myanmar;
3) Politiek stimuleren om diplomatieke middelen in te zetten om de situatie van de Rohingya te verbeteren.