Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is opgericht in 2013. De stichting beoogt een constructieve bijdrage te leveren aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de Rohingya-moslims in/om Myanmar. De stichting hoopt een bijdrage te leveren door het geven van humanitaire steun (voedsel, beschutting, medicatie) en door de situatie van de Rohingya onder de aandacht te brengen binnen zowel de Nederlandse Islamitische gemeenschap als de mainstream media. Tevens volgt het de politieke ontwikkelingen in relatie tot de aandachtsgebieden.

Islam als fundament
De Islam vormt het fundament van zowel de concrete activiteiten van de stichting als de achterliggende normen en waarden hiervan. De stichting is binnen islamitische kaders bereid om samen te werken met andere organisaties ongeacht hun eventuele religieuze achtergrond, mits hierbij de doelstellingen overeenkomen.

Naam van de stichting
De naam van de stichting is Arabisch. De begrippen ‘as-Salaamah’ en ‘al’Adaalah’ betekenen vrij vertaalt respectievelijk ‘veiligheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Deze twee begrippen behoren tot de brede context van wat de ‘maqasid al’sharia’ wordt genoemd, oftewel tot de algemene doelstellingen die verwezenlijkt dienen te worden door de correcte naleving van de islamitische jurisprudentie. Tegelijkertijd zijn deze twee kernbegrippen sterk aanwezig in ieder gesprek over mensenrechten en algemene ethiek. Hierdoor bieden deze twee begrippen de uitstekende handvatten om bruggen te bouwen tussen mensen vanuit diverse geloofsgemeenschappen om gezamenlijk voor een goed doel te streven.

Zelfstandigheid
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is voor haar financiering volledig afhankelijk van giften door particulieren. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. De bestuursleden van de stichting krijgen géén salaris maar werken als vrijwilligers.

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 58327843 en gevestigd op de Gulperberg 54 te De Meern.

De enige personen die Stichting as-Salaamah wal’Adaalah mogen en kunnen vertegenwoordigen zijn onze bestuursleden.

Financiële transparantie
Onze jaarverslagen staan hier.