De autoriteiten in Myanmar hebben vorige maand een moskee aan de rand van de economische hoofdstad Yangon verboden haar honderdjarig bestaan te vieren na een klacht van één van de bekendste nationalistische monniken in het land. De ultra-nationalistische monnik Wirathu (zie foto hierboven) claimt dat de in Yangon gevestigde moskee zou gaan preken over de rechten van Rohingya Moslims.

Een vertegenwoordiger van de moskee vertelde het Turkse Anadolu Agency telefonisch dat de Sunni Jameh Moskee van plan was haar 100-jarig bestaan te vieren op maandag 4 januari. Dit valt samen met de Onafhankelijkheidsdag van Myanmar. Echter hebben de autoriteiten op zondag – één dag voor het evenement – hier een stokje voor gestoken.

Festiviteiten in moskeeën tegenwerken

De Sunni Jameh Moskee in Yangon, Myanmar

De Sunni Jameh Moskee in Yangon, Myanmar

“We hebben met opzet deze dag gekozen omdat veel mensen vanwege deze feestdag vrij zijn en dus gemakkelijk de moskee kunnen bezoeken”, zegt één van de vertegenwoordigers die anoniem wil blijven uit angst voor represailles. “Er kunnen geen andere feesten plaatsvinden op Onafhankelijkheidsdag en vooral geen religieus feest”, zeggen de lokale autoriteiten.

De dag voor de festiviteiten schreef Wirathu op Facebook dat lokale leden van de Ma Ba Tha (een ultra nationalistische groepering) alles in het werk moeten stellen om zulke festiviteiten in moskeeën in de toekomst tegen te werken.

Rohingya
Wirathu stelde verder dat er zou worden gesproken over de situatie van de Rohingya-moslims in de moskee tijdens het vieren van het 100-jarig bestaan. Dit zou opzettelijk zijn om druk uit te oefenen op de partij van Aung San Suu Kyi. De druk vanuit humanitaire organisaties en andere landen is groot op deze partij omdat het de eerste democratisch gekozen partij is van het land en in maart officieel aan de macht komt. Helaas heeft de partij nog maar weinig sympathie getoond voor de Rohingya-zaak.

In 1982 verloren de Rohingya-moslims – wiens aanwezigheid in het gebied eeuwen eerder al werd opgetekend – formeel hun burgerschapsrechten. Sindsdien voert de overheid een gestructureerde en beleidsmatige etnische zuivering uit op deze bevolkingsgroep.

De vertegenwoordiger van de moskee ontkent overigens de claim van Wirathu en beweert alleen een bijeenkomst te willen organiseren waarbij mensen met vrede en vreugde bij elkaar komen.

Onafhankelijkheidsdag
Op maandag 4 januari hebben de inwoners van Myanmar de onafhankelijkheid gevierd. Ze zijn sinds 1948 vrij van het Verenigd Koninkrijk. Het 100-jarig bestaan van de moskee is dus uiteindelijk niet gevierd.