28 oktober 2013 – Het vluchtelingen seizoen is in volle gang, beweert Steve Herman, Azie correspondent van Voice of America. Hij maakt een aantal observaties over wat hij noemt de grootste migratie van boot vluchtelingen sinds het einde van de Vietnam oorlog, midden jaren zeventig.

Onderzoek van NGO “the Arakan Project” naar deze vluchtelingenstroom wijst uit dat sinds Augustus dit jaar, al 17000 vluchtelingen de oversteek van Myanmar naar Bangladesh hebben gemaakt. De VN in de regio stelt dat deze cijfers waarschijnlijk lijken, maar kan ze niet bevestigen. Het is vooral het oplaaiende geweld dat de cijfers doet stijgen.

De VN merkt op dat er dit jaar grotere boten gebruikt worden dan de kleinere vissersboten die voorheen door Rohingya’s werden gebruikt om het land te ontvluchten. Het “UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs” (OCHA), merkt op, in een rapport dat vrijdag jongstleden is gepubliceerd, dat door de grotere boten de prijs van de overtocht is gedaald, wat grotere aantallen vluchtelingen mogelijk maakt.

Rohingya vluchtelingen zwaaien op weg naar Krueng Raya in Aceh Besar

Rohingya vluchtelingen zwaaien op weg naar Krueng Raya in Aceh Besar

“The Arakan Project” stelt dat de grotere vluchtelingen stromen uitsluitend mogelijk zijn omdat dit oogluikend wordt toegestaan door de verschillende autoriteiten in Thailand, Bangladesh en Myanmar. Zo wordt gesteld dat Thaise officieren meewerken aan en meeverdienen aan de mensensmokkel. In juli dit jaar stelde Reuters op basis van interviews van vluchtelingen al dat Thaise marine beveiligingstroepen al systematisch profiteerden van het mogelijk maken van de groeiende stromen vluchtelingen. In Myanmar zelf worden op klaarlichte dag boten vol geladen, wat in ieder geval een “gedoogbeleid” suggereert van de autoriteiten in voormalig Birma, voor moslims die het land willen verlaten.

Deze ontwikkelingen baren zorgen. Zorgen bijvoorbeeld over het feit dat niet iedereen de overtocht kan betalen. Er zijn aanwijzingen dat vluchtelingen die niet kunnen betalen, als slaven verkocht worden aan vissersboten en plantages, in Zuid Thailand of Malaysia. Ook de toeneme van het aantal vrouwen en kinderen, sinds het opnieuw oplaaien van het geweld is reden tot zorg. Voorheen waren het vooral mannen die de overtocht waagden. Dit is aan het veranderen. Daarnaast zijn er nog steeds kleine boten waarmee de overtocht gewaagd wordt, met alle risico’s van dien. Net als bij Lampedusa gaat het ook hier regelmatig mis. Er zijn berichten dat verschillende boten met zo’n 200 Rohingya’s zijn gekapseisd en gezonken in de ruwe zee in mei dit jaar buitengaats bij de kust bij West Myanmar. Daarbij komt steeds minstens een derde van de opvarenden om het leven…

Gebaseerd op een artikel van Steve Herman, Azie correspondent van Voice of America – http://www.voanews.com/content/rohingya-using-larger-boats-to-flee-burma-bangladesh/1778362.html