De islamitische Rohingya bevolking in Myanmar wordt door de overheid geforceerd om in kleine ghetto’s bijeen te wonen. Deze ‘Rohingya only’-woonwijken mogen zij alleen verlaten met vergunning, wat vrij verkeer van mensen en goederen (waaronder voedsel en medicijnen) vrijwel onmogelijk maakt. In hun woongebieden leven de Rohingya in een constante vrees voor hun veiligheid. Niet alleen omdat de politie en het leger de Rohingya niet beschermen tegen aangevallen door radicale boeddhisten van de 969-beweging. De politie en het leger zélf zijn ook een bedreiging voor de Rohingya.

Het levenloze lichaam van Mohammed Einous (30) op 6 mei 2014.

Het levenloze lichaam van Mohammed Einous (30) op 6 mei 2014.

Op 4 mei om 11 uur in de avond deed het leger een inval in de woning van Mohammed Einous ibn Mohammed Hashim in de Myoma Kayin Tan township in Maungdaw. Het leger verdacht hem ervan een illegaal vuurwapen in bezit te hebben, arresteerde hem en bracht hem naar een nabij schoolgebouw. Daarbij werd hij door de militairen tijdens de ondervraging dusdanig gemarteld dat hij een breuk in zijn schedel opliep en niet meer in staat was zijn armen of benen te bewegen, zo meldt de site ‘Rohingya Blogger‘.

Enkele uren later, om 2 uur in de ochtend, werd hij overgedragen aan de politie van Maungdaw. Ook zij martelde hem tot ongeveer 5 uur in de ochtend. Toen de politie zag dat Einous op het punt stond te overlijden lieten ze hem door een rickshaw naar huis brengen.

Gisteren om 3 uur in de nacht op 30 jarige leeftijd overleden Einous aan zijn verwondingen. Bij huiszoekingen is geen vuurwapen gevonden.

De arrestatie van een Rohingya door het leger zonder aanwezigheid van de politie druist in tegen de lokale wet- en regelgeving. De Rohingya hebben echter geen platform om hun rechten op te eisen of zich te verweren tegen misdaden die zijn begaan door het leger of de politie.

Er is slechts weinig internationale politieke of diplomatieke druk op Myanmar om de situatie van de Rohingya te verbeteren. Ook Nederland hecht meer belang aan het uitbreiden van handelsbelangen dan het verdedigen van mensenrechten. De dood van Einous was geen op zichzelf staand incident; meerdere Rohingya worden met enige willekeur opgepakt, gemarteld, afgeperst en in enkele gevallen gedood. Zolang de wereld de mensenrechtenschendingen in Myanmar tolereert liggen nieuwe dergelijke voorvallen in de lijn der verwachting.