Aanvallen op Rohingya-moslims kunnen leiden tot confrontaties nu de verkiezingen van november naderen. Buurlanden van Myanmar moeten nu actie ondernemen!

De gruweldaden waarmee de Rohingya moslims in Myanmar de laatste jaren zijn geconfronteerd hebben een kookpunt bereikt nu de verkiezingen voor de deur staan. De Rohingya minderheid hoeft niet te rekenen op de steun van de binnenlandse politiek maar moet hopen op die van de rest van de wereld.

Het geweld tegen de Rohingya heeft sinds 2012 aan honderden mensen het leven gekost en meer dan 140.000 Rohingya leven in zogenaamde open lucht gevangenissen. Met meer dan een miljoen Rohingya die vervolgd worden is Myanmar het land met de hoogste ‘aanloop naar genocide’-cijfers in de wereld.

Op deze foto - gemaakt op 10 juni 2012 - loopt een Rakhine boeddhist met zelfgemaakte wapens voor een zojuist in brand gestoken huis van een Rohingya-gezin.

Op deze foto – gemaakt op 10 juni 2012 – loopt een Rakhine boeddhist met zelfgemaakte wapens voor een zojuist in brand gestoken huis van een Rohingya-gezin.

De Rohingya leven in afgrijselijke condities waarin hun basis rechten als voedsel en schoon drinkwater zijn ontnomen. Zelfs het legitimeren is van ze afgepakt. De Rohingya proberen uit deze erbarmelijke omstandigheden te vluchten naar naburige landen, maar vele zijn aan hun einde gekomen door corrupte mensensmokkelaars die honderden lichamen in massagraven hebben geplaatst rond de grenzen van Thailand en Maleisië.

Ondanks de vele moorden en corrupte mensen smokkelaars raadden de Rohingya toch anderen aan het land te ontvluchten. Om de gruweldaden van de regering in Myanmar en de wanhopige boottochten van de Rohingya tegen te gaan moeten landen over de hele wereld en vooral landen in de omgeving sterke druk uitoefenen op de regering van Myanmar.

Jaren lang hebben de autoriteiten in buurland Birma restricties opgelegd op zowel nationaal als internationaal niveau tegen de Rohingya moslim minderheid. Zij mogen niet vrij bewegen, trouwen, kinderen krijgen of aan een baan komen. Een rechtbank in Bangkok heeft gelekte documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat de overheid in Myanmar schuldig is aan het schenden van mensenrechten.

Er worden nu zelfs op dit moment meerdere nieuwe wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de restricties alleen maar verder worden opgebouwd. De regering heeft ook verschillende hulpverlenings organistaties zoals artsen zonder grenzen de wegen tot de Rohingya geblokkeerd na de overstromingen in augustus 2015.

De overheid in Myanmar weigert in het openbaar zich uit te spreken over de extreme praktijken in de staat Rakhine van ultra nationalistische monnikken die haat, laster en leugens verspreiden over de Rohingya en andere moslim minderheden. President Thein Sein noemde Ashin Wirathu, de opruiende leider van de anti-moslim 969 beweging, de zoon van Boeddha en was zelf verassend stil toen Wirathu de VN gezant van mensen rechten, Yanghee Lee, een prostituee noemde, omdat zij sprak over de gruwelijke omstandigheden waarin de Rohingya nu leven tijdens haar laatste bezoek aan het land.

De verkiezingen in november gooien nog meer olie op het vuur nu verschillende Rohingya leiders van verkiezingslijsten zijn geschrapt en het sektarische geweld oplaait als methode om angst te zaaien bij de Rohingya. Buitenlandse waarnemers waarschuwen al voor de anti-islam retoriek, geweld en het afpakken van stemrechten van Rohingya, wat waarschijnlijk veel impact zal hebben tijdens de verkiezingen.

De druk vanuit de omliggende landen in Myanmar is drastisch nodig na een lange stilte. Nu boten vol met vluchtelingen aankomen bij de stranden van landen als Thailand, Maleisië en Australië wordt er jammer genoeg nog steeds te weinig gedaan om de oorzaak aan te pakken. De Australische premier Tony Abbot is niet van plan vluchtelingen op te nemen, omdat hij bang is dat er dan een lopende band van vluchtelingen richting Australië ontstaat.
Myanmar moet door omringende landen eraan worden herinnerd dat het zich moet houden aan de mensen rechten en dat de Rohingya nu een probleem zijn geworden van alle landen in Zuid Oost Azië.

De ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) heeft een belangerijke stap genomen in het veroordelen van de de overheid in Myanmar. Maleisië heeft gedreigd met het stemmen voor een exit van Myanmar als het niet snel orde op zaken stelt. De druk op Myanmar kan verhoogd worden zoals het bezuinigen in militaire hulp en infrastructuur als Myanmar de Rohingya blijft vervolgen. De wereld kan en moet handelen om deze gruweldaden te stoppen.