De boeddhistische organisatie Ma Ba Tha in Myanmar waarschuwt dat als de NLD (National League for Democracy) de verkiezingen in november wint, zij de controversiële ras en religie wetten zal schrappen.

Tijdens de festiviteiten voor het vieren van de pas ingevoerde ‘ras en religie wetten voor het beschermen van de boeddhistische identiteit van Myanmar’ hebben nationalisten de toegestroomde groepen mensen aanbevolen tegen de NLD te stemmen, omdat zij claimen dat de partij ge-hijacked is door moslims en buitenlanders.

Festivals vorige week zondag in de stad Pathein, georganiseerd door organisaties als The Association for the Protection of Race and Religion of ook wel bekend onder de Burmese naam Ma Ba Tha, vertelt de grote groepen mensen d.m.v. een scala aan sprekers dat de moeizame verkregen wetten van ras en religie zullen worden afgeschaft door “een politieke partij ondersteunt en beschermd door moslims en buitenlandse invloeden” als de NLD hun stem zal krijgen.

Ma Ba Tha monniken demonstreren in Myanmar.

Ma Ba Tha monniken demonstreren in Myanmar.

U Kumara, een priester van de Mya Taung klooster in de stad van Patanaw en een belangerijke lid van de Ma Ba Tha organisatie heeft recent nog zijn dankbaarheid uitgesproken aan President Thein Sein na het ondertekenen van de controversiële vier wetten van ras en religie. Hij benadrukte: “Deze wetten moeten worden beschermdt of anders zal de religie en identiteit van het land ten onder gaan”.

Tijdens het festival beklom U Kumara het podium en vroeg de 10,000 aanwezigen of zij wisten wie ondersteunt wordt door de “moslims”. De mensen massa antwoorden met “NLD”. Vervolgens vroeg hij: “Zullen jullie stemmen op een partij ondersteunt door moslims?”. De aanwezigen antwoorden met een nadrukkelijke “Nee”.

De vier wetten van ras en religie, gesponsord door de Ma Ba Tha partij, wordt gezien als een aanval tegen de moslim minderheid in Myanmar. De wetten maken het moeilijker voor mensen om zich te bekeren tot een andere godsdienst dan het boeddhisme of te trouwen met een partner van een andere geloofsovertuiging. Tevens wordt polygamie verboden en worden restricties opgezet tegen het aantal minderheden binnen een gemeenschap.

Tijdens het festival, georganiseerd in Pathein’s Ko Thane stadion, waren meer dan 3000 monnikken aanwezigen die lid zijn van de USDP (Irrawaddy Division Union Solidarity and Development Party). Aung Tin Myint, secretaris van de USDP was tevens aanwezig bij het festival naast hoge leiders binnen de Ma Ba Tha partij.

Vorige week is bekend geworden dat de chef minister Thein Aung van de USDP leden van de Ma Ba Tha partij licenties heeft verstrekt om islamitische slachthuizen te laten sluiten in de regio. Tevens was het festival op zondag logistiek ondersteunt door de overheid.

Belangrijke monnikken binnen de overheid van Myanmar zoals Sayadaw U Ti Lawma Bhivunsa van de Ma Ba Tha partij zeggen dat elke tegenstander van de vier ras en religie wetten moet worden bestreden anders worden deze wetten geannuleerd bij de eerste beste mogelijkheid. Hij benadrukt dat elke persoon die deze wetten een warm hart toe draagt niet moet stemmen op de NLD.

De volgende maandag gingen de festiviteiten door met meer dan 30,000 mensen in Mandalay dichtbij het klooster van Masoeyein. Daar werden mensen gewaarschuwd voor de zogenaamde jihad van moslims en het zwanger maken van vrouwen in de staat van Arkan door de Rohingya vluchtelingen. Verschillende spandoeken werden in de menigte gezien met leuzen als: “vrouwenrechten worden alleen beschermd door het beschermen van onze nationaliteit”.

Monnik U Wirathu in Mandalay zegt dat de islamitische Jihad kan worden gestopt door de nieuwe ingevoerde wetten in Myanmar.