alHamdoulilah; in mei/juni 2015 heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar eerste reis naar de Rohingya vluchtelingen in Maleisië uitgevoerd. De doelstellingen van deze reis waren het leveren van voedselhulp, het financieren van medische operaties, het ondersteunen van educatie en het documenteren van de huidige situatie rond de bootvluchtelingen. De reis is mogelijk gemaakt door donaties van particulieren. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah heeft in totaal € 25.100,- aan financiële middelen ingezet voor deze reis. Middels dit reisverslag willen wij u informeren over de behaalde resultaten.

Twee bestuursleden van de stichting – voorzitter Nourdeen Wildeman en secretaris Jeroen Hendriks – hebben in één week tijd diverse vormen van (nood)hulp geleverd en de situatie gedocumenteerd. Op eigen kosten hadden zij beide hun partner bij zich, welke als vrijwilligers hebben meegeholpen op diverse locaties. Het werk van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah was niet mogelijk geweest zonder de uitmuntende steun door MAPIM (Malaysian Consultative Council of Islamic Organization).

Voedselhulp
Om de Rohingya-vluchtelingen te voorzien van extra voedsel heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah in totaal 500 voedselpakketten laten samenstellen van ongeveer 22,5 kg bestaande uit rijst (10 kg), dahl (2 kg), ui (4 kg), olie (2 ltr), kruiden (0,5 kg) en suiker (2 kg). Aan 500 Rohingya-familie’s is per familie één coupon uitgereikt wat ingewisseld kon worden voor één voedselpakket. In totaal 400 voedselpakketten zijn uitgereikt in de stad Sungai Petani, 100 in de stad Alor Star.

Medische hulp
In de stad Butterworth zijn intake gesprekken gevoerd met 5 patiënten die medische hulp nodig hebben. Het betreft vier volwassenen: twee vrouwen (waarvan één een UNHCR-vluchtelingen registratie heeft), twee mannen (beide zonder UNHCR-vluchtelingenregistratie). De vijfde persoon is een jong meisje van bijna twee jaar oud (met UNHCR-vluchtelingenregistratie) met de hartaandoening ASD.

Met hulp van een dokter is een inschatting gemaakt van de te maken kosten voor medische behandeling. Voor de vier volwassenen is dat in totaal 25.000 RM (ongeveer €6.250). Dit bedrag is door as-Salaamah wal’Adaalah achtergelaten bij een organisatie die de behandeling zal laten uitvoeren. Voor het jonge meisje zijn de geschatte medische kosten 45.000 RM (ongeveer € 11.250). De eerste helft hiervan is achtergelaten bij een organisatie die de behandeling zal laten uitvoeren, de tweede helft zal vanuit Nederland binnen afzienbare tijd worden overgemaakt.

Educatieve projecten
Om op de langere termijn de positie van de Rohingya in Maleisië te verbeteren is een investering in educatie onmisbaar. Wij hebben tijdens deze reis drie scholen met Rohingya-kinderen bezocht met het doel deze financieel te ondersteunen.

Voor één school in de stad Sungai Petani hebben wij de aanschaf van nieuw meubilair voor een bedrag van 1.000 RM (ongeveer €250) gefinancierd. Voor één school in de stad Alor Star hebben wij de aanschaf van nieuw meubilair voor een bedrag van 3.640 RM (ongeveer €910) gefinancierd. Met één school in de stad Butterworth zijn we langdurige relatie aangegaan waarbij we een deel van de salarissen van (deels nieuw aan te nemen) docenten zullen dragen, waarbij we een eerste donatie van 9.000 RM (ongeveer €2.250) hebben gedaan, wat we tot nader orde elk kwartaal zullen doen.

Documenteren huidige situatie
Het informeren van het grotere publiek over de situatie van de Rohingya behoort tot één van de doelstellingen van de stichting. Tijdens de reis zijn diverse plaatsen bezocht met betrekking tot de huidige stroom bootvluchtelingen, namelijk:
– locatie massagraf in Thailand, nabij grens met Maleisië
– mortuarium in Alor Star
– detentiecentrum van de immigratiedienst nabij Sik
– plaats waar Rohingya aan land komen op Langkawi

Intake gesprek bij ondersteunende organisatie MAPIM

Intake gesprek bij ondersteunende organisatie MAPIM

Bezoek aan Rohingya massagraf in Thailand.

Bezoek aan Rohingya massagraf in Thailand.

Uitdelen voedsel aan Rohingya middels coupon-systeem.

Uitdelen voedsel aan Rohingya middels coupon-systeem.

Vrijwilligers dragen de voedselpakketten naar het distributiepunt.

Vrijwilligers dragen de voedselpakketten naar het distributiepunt.

Contractuele afspraken over steun aan school voor Rohingya-kinderen.

Contractuele afspraken over steun aan school voor Rohingya-kinderen.