Ground zero ligt bijna 70km ten noordwesten van de stad Sittwe.

De ground zero van deze operatie ligt bijna 70km ten noordwesten van de stad Sittwe.

Op zaterdag 27 juli is as-Salaamah wal’Adaalah benaderd met een hulpverzoek in Rakhine State, Myanmar. In het specifieke dorp zijn 408 Rohingya-families waarvan ruim 200 families zeer urgent voedselhulp nodig hebben. Zij bevinden zich in het gebied waar op dit moment gevechten plaatsvinden en waar (opnieuw) door een internet blackout door de overheid moeilijk mee te communiceren is. Internationale hulporganisaties kunnen dit deel van Myanmar niet bereiken. Wij ontvangen uit dit gebied geregeld (schokkende) beelden van slachtoffers van dit geweld.

Vanaf het begin hebben wij flink geïnvesteerd in ons netwerk binnen Myanmar waardoor wij ook onder de radar en op verzoek kleine noodoperaties kunnen uitvoeren. Op basis van dat netwerk is deze informatie bij ons gekomen én hebben wij een manier gevonden om deze mensen te kunnen bereiken met noodhulp. Tevens zorgen we dat wij naast onze doorlopende educatieve projecten altijd budget vrij hebben om quick response operations te financieren en uit te voeren.

Van de 408 families in het dorpje zijn er 200 zeer slecht aan toe.

Van de 408 families in het dorpje zijn er 200 zeer slecht aan toe.

Voedselhulp én kleding
We hebben besloten om voedselhulp de gaan leveren aan alle 408 families, niet enkel de 200 gezinnen waar acute voedseltekorten zijn. Dit kost meer geld maar is naar onze inschatting verdedigbaar vanwege twee argumenten. Allereest omdat ook de mensen die geen acuut voedseltekort hebben absoluut weinig en moeilijke toegang tot voedselhulp hebben. Het gaat met hen iets beter dan de mensen om hen heen, maar ook hun situatie is niet ‘goed’. Ten tweede willen we absoluut voorkomen dat door het leveren van hulp aan een deel van een dorp we hierdoor de sociale cohesie binnen het dorp verstoren, wat op de langere termijn juist fitna kan veroorzaken. Dit laatste is voor ons het doorslaggevende argument.

Op de foto’s die wij uit het gebied ontvingen waarop duidelijk de ondervoeding te zien was, constateerden wij tevens dat een aanzienlijk deel van de kinderen (die in Nederlandse context de basisschool-leeftijd hebben) niet gekleed waren. We hebben daarom bovenop de directe hulpvraag om voedsel aangeboden om ook kledingstukken voor in totaal 300 kinderen naar het gebied te laten vervoeren.

Kosten
De totale kosten voor deze noodoperatie liggen rond de €10.000 wat nodig is voor de hulpgoederen, het transport ervan binnen Myanmar en kosten van internationale transacties. Gisteren (zondag) is door ons bevestigd dat wij deze operatie zullen financieren en het geld is reeds overgemaakt. We financieren dit van het geld dat in de Ramadan is ingezameld. Diegene die toen dus aan ons hebben gedoneerd hebben deze noodoperatie mede mogelijk gemaakt. Moge Allah swt hen hiervoor rijkelijk belonen. Tevens vragen we aan Allah om de mensen die binnen het gebied deze operatie voor ons gaan uitvoeren te beschermen.

Zodra deze actie is uitgevoerd zullen we jullie hierover informeren insha’allah via onze website en onze sociale media kanalen.

Steentje bijdragen?
Het is altijd mogelijk om bij te dragen aan ons werk door te doneren via onze website. Juist omdat we geregeld quick response operations verrichten op basis van een verzoek vanuit het gebied kan je niet vooraf weten exact voor welk project je een bijdrage levert, maar het komt altijd ten goede aan de Rohingya in Myanmar en/of de Rohingya-vluchtelingen in omliggende landen.