De wereldwijde COVID-19 pandemie zorgt ook in Azië voor vele beperkingen in de mobiliteit van mensen. Ook daar worden scholen gesloten. Dit heeft vanzelfsprekend effect op onze activiteiten in de gebieden waar wij werkzaam zijn. Dit artikel bevat een overzicht van onze lopende projecten en de effecten die COVID-19 hierop heeft. Onderaan dit artikel staan foto’s van alle genoemde projecten.

Onze activiteiten in Myanmar
In Kyauktaw (Arakan, Myanmar) wordt in opdacht van as-Salaamah wal’Adaalah een school gebouwd. Deze school vervangt een oud, onveilig gebouw. Het nieuwe gebouw is tevens groter, waardoor meer leerlingen meer uur les per week kunnen krijgen. Wij financieren de bouw, de bouw wordt operationeel uitgevoerd door het lokale team van Al-I’tisam Relief Program Association (Maleisië). Als de bouw afgerond is, komt het beheer van de school in handen van de lokale gemeenschap en eindigt het project. Door de COVID-19 crisis heeft de bouw vertraging opgelopen. Het is nu bijna afgerond.

Tijdens de Ramadan financieren we een ‘Ramadan Kitchen’ buiten Sitte (Arakan, Myanmar) waar we gedurende de tweede helft van de maand elke dag 100 maaltijden worden uitgereikt aan de Rohingya. Dit project loopt tot het eind van de ramadan.

Onze activiteiten in Maleisië
In Maleisië hebben wij drie scholen in eigen beheer met in totaal 106 leerlingen heen. Het zijn de kinderen van Rohingya-vluchtelingen. Ze ontvangen basisonderwijs en basaal religieus onderwijs. Zowel de financiering als de dagelijkse aansturing wordt door as-Salaamah wal’Adaalah uitgevoerd. Op 16 februari is een COVID-19 awareness campagne verzorgd door Mercy Malaysia. Vanaf dat moment is extra nadruk gelegd op het schoonhouden en desinfecteren van de gebouwen. Ook werd bij leerlingen regelmatig de temperatuur opgenomen. De scholen in dit gebied zijn gesloten op 16 maart op last van de overheid. De huur van de gebouwen gaat door en we houden de docenten in dienst om zodra de overheid dit toestaat de scholen weer te kunnen openen.

Onze activiteiten in Bangladesh
In het Kutupalong vluchtelingenkamp hebben wij één school waar 110 Rohingya-vluchtelingen les krijgen. Ze ontvangen basisonderwijs en basaal religieus onderwijs. Wij financieren de school, de dagelijkse aansturing wordt uitgevoerd door Lonely Orphans (UK). De scholen in dit gebied zijn gesloten op 15 maart op last van de overheid. We houden de docenten in dienst om zodra de overheid dit toestaat de scholen weer te kunnen openen. Door Lonely Orphans is voor de sluiting extra voorlichting gegeven over COVID-19 en hoe de Rohingya zich hiertegen kunnen beschermen.

Onze toekomstige activiteiten
De COVID-19 crisis beperkt ons in onze mogelijkheden om af te reizen om ter plekke operaties uit te voeren en bijv voedseldistributies te doen. Op dit moment zijn er geen dergelijke operaties gepland. De school in Myanmar is bijna af; er is hierna nog geen nieuw dergelijk project gepland. Wél zetten we ons werk voort met de vier scholen die we hebben in Bangladesh en Maleisië. Om deze reden zijn onze doelstellingen om donaties in te zamelen tijdens deze ramadan lager dan voorheen. Het doel is om tussen nu en volgend jaar ramadan minstens €55.000 aan donaties te verzamelen om de lopende projecten te kunnen blijven financieren. Indien de reisrestricties worden versoepeld en het budget het toestaat kunnen er operaties worden ingepland, maar hiervan is vooralsnog geen sprake.

Je kan ons werk steunen door jouw sadaqah te storten op IBAN NL70TRIO0197674399 ter name van As-Salaamah Wal Adaalah.

MYANMAR – Foto van oktober 2019 tijdens de bouw van de school.

MYANMAR – Foto van 6 mei 2020 van de bouw van de school. Rechts is het oude schoolgebouw te zien dat we vervangen.

MYANMAR – Foto van de ‘Ramadan Food Kitchen’ waar we 100 iftar-maaltijden per dag maken en uitdelen.

MALEISIË – Leerlingen in schooluniform in één van onze scholen voor de kinderen van Rohingya-vluchtelingen.

MALEISIE – Leerlingen krijgen voorlichting over COVID-19, medische controle en indien nodig algemene medicatie.

BANGLADESH – Leerlingen voor onze school in één van de vluchtelingenkampen.

BANGLADESH – Leerlingen krijgen les in onze school in één van de vluchtelingenkampen.

BANGLADESH – Onze leerlingen krijgen voorlichting over COVID-19.