AlHamdoulilah; eind oktober 2014 heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar tweede reis gemaakt naar Bangladesh, met als doel de Rohingya vluchtelingen aldaar te ondersteunen. Doelstellingen van deze reis waren:
– het leveren van noodhulp aan een groep plaatselijk gevestigde Rohingya vluchtelingen
– het ondersteunen van een educatie project
– het toetsen van de haalbaarheid van het opzetten van een arbeidsproject in de kledingindustrie
– Het verzamelen van beeldmateriaal en het doen van interviews met vluchtelingen om hun leefomstandigheden en vluchtverhalen op te tekenen.

Wederom is de reis mogelijk gemaakt door donaties van particulieren. De stichting heeft in totaal €20.260 aan financiële middelen ingezet voor deze reis. Het doel van dit verslag is om u te informeren over de resultaten.

Dit maal zijn de twee bestuursleden Sherwin Wiese (penningmeester) en Jeroen Hendriks (secretaris) vertrokken naar de havenstad Chittagong om vanuit daar bezoeken te brengen naar de Rohingya vluchtelingen in de omliggende streek. Ook nu moesten wij heimelijk en voorzichtig te werk gaan omdat het leveren van (nood)hulp aan de Rohingya in Bangladesh niet is toegestaan.

Na aankomst in Chittagong hebben we op maandag 27 oktober leveranciers bezocht van naaimachines in het kader van een haalbaarheidsstudie om vast te stellen of het mogelijk is om een naaiatelier op te zetten. Een van manieren waarop wij de vluchtelingen willen bijstaan is het creëren van werkgelegenheid voor deze broeders en zusters. Door werkgelegenheid krijgen ze niet alleen inkomen, maar ook een groeiend zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dat is zeer wezenlijk in de ontwikkeling van deze bevolkingsgroep op de langere termijn.

De regio waar wij dit keer in waren, was verschillend van de regio van Cox’s Bazaar, waar we onze eerste actie hebben gedaan. De regio van Cox’s Bazar was een stuk minder dichtbevolkt en de vluchtelingen zaten bij elkaar in kampen van vaak enkele duizenden gezinnen. De regio rond Chittagong was een stuk dichter bevolkt, en de vluchtelingen woonden bij elkaar in kleine vestigingen van 10 – 100 gezinnen, tussen de andere inwoners van Bangladesh.

Op dinsdag 28 oktober hebben we een oriëntatie rit gemaakt en een kleine vestigingsplaats van Rohingya vluchtelingen bezocht, niet ver van Chittagong. Hier hebben we de kleding uitgedeeld die ons was meegegeven door donateurs in Nederland en België. Tijdens onze eerste reis was ons opgevallen dat er veel naakte kinderen in de kampen rondliepen. Nadat we deze bevinding deelden met onze vrienden en donateurs, kregen we van verschillende kanten kinderondergoed aangeboden dat we mee hadden genomen naar Bangladesh. Op de video is te zien hoe we dit ondergoed uitdeelden.

Op advies van ons team lokale vrijwilligers hebben we een gebied geselecteerd waar we onze voedselactie wilden gaan uitvoeren. Een gebied waar, verspreid weliswaar, verschillende kleine vestigingen waren van Rohingya vluchtelingen. In dat gebied hebben we een lokale leverancier van voedsel gevonden en gecontracteerd, die voor een redelijke prijs bereid was om voedselpakketten voor ons te maken.

In de avond van 28 oktober zijn we verder gegaan met het haalbaarheidsonderzoek naar het kledingatelier. We hebben verschillende bestaande naaiateliers bezocht en het proces van kleding maken onderzocht. Ook hebben we verschillende mogelijke locaties voor een nieuw atelier bezocht.

Op woensdag 29 oktober hebben we de assemblage van de voedselpakketten geïnspecteerd en heeft het team van lokale vrijwilligers de bonnen uitgedeeld die op vrijdag ingewisseld konden worden tegen een voedselpakket. Ook hebben we Rohingya bezocht in verschillende vestigingsplaatsen en interviews afgenomen en vaak schokkende vluchtverhalen opgetekend. Ook zijn we weer verder gegaan met het haalbaarheidsonderzoek.

Donderdag 30 oktober werden we geconfronteerd met stakingen, als gevolg van politieke spanningen die werden veroorzaakt door de veroordeling van een bekende oppositie leider. Ons team van lokale vrijwilligers raadde ons ten zeerste af om op die dag de stad te verlaten, dus we hebben die dag in Chittagong doorgebracht en hebben geen Rohingya kunnen bezoeken. We hebben die dag nog een broeder (‘Namki’) naar het ziekenhuis gebracht, waarvan wij de indruk hadden dat hij op straat aan het sterven was. Met geld van de donaties hebben we deze broeder kunnen laten opnemen en verzorgen. Hij had een enorme ontstoken open wond aan zijn been.

Vrijdag 31 oktober hebben we ongeveer 600 voedselpakketten uitgedeeld op een binnenplaats van een huis van een lokale notabele. De logistiek van deze actie is bijzonder goed verlopen door het toepassen van de geleerde lessen uit onze eerste actie. Zo hadden dit keer alle vrijwilligers een herkenbaar geel hesje aan, was er een duidelijke in en uit looproute opgezet en waren alle pakketten al aanwezig voordat de actie begon. We hebben naast de grote actie nog een twintigtal pakketten gebracht naar een hele kleine vestigingsplaats van Rohingya vluchtelingen. Hier hebben we ook weer een aantal interviews afgenomen.

In de loop van de week, gebaseerd op de verschillende gegevens en analyses die we hebben gedaan in het kader van de haalbaarheidsstudie naar het naaiatelier, hebben we besloten dat dit momenteel niet opportuun is voor de stichting. Het opzetten en runnen van een bedrijf is uitsluitend mogelijk door het inzetten van lokale capabele professioneel geschoold management personeel dat van de hoed en de rand weet binnen het vak van kleding maken. Dat opzetten en besturen vanuit Nederland is voor de stichting momenteel niet mogelijk.

Gedurende de week waren we ook een lijst van patiënten overeengekomen waarvoor de Stichting de operatie zou verzorgen. Op vrijdag 31 oktober hebben we 600.000 taka (+/-€7.100) achtergelaten om 40 operatie te bekostigen. Bij deze 40 operaties zat een verdeling van 50/50 aan grote en kleine operaties.

Ook hebben we op deze vrijdag 650.000 taka (+/-€7.700) achtergelaten om een scholingsproject te ondersteunen. Hiermee worden alle kosten gedekt voor een jaar eten, onderdak, kleding, lesmateriaal etc. voor een docent en meerdere studenten.

Resultaten
We hebben in een kleine week een haalbaarheidsstudie afgerond, ongeveer 600 gezinnen van voedsel voorzien, een paar honderd stuks aan kinderondergoed uitgedeeld, een man van de straat geplukt en in het ziekenhuis laten opnemen, een paar interviews afgenomen, veel beeldmateriaal verzameld, sponsoring voor 12 kinderen opgezet, die door de bijdrage van de stichting een jaar naar school kunnen, en de medische ingrepen gefinancierd van 40 mensen met verschillende aandoeningen. Om een beknopte inzicht te geven in onze kosten vind je hieronder een tabel met de kosten van onze reis.

– Scholing programma 650.000 taka (+/- € 6.848)
– Gezondheid programma 600.000 taka (+/- € 6.321)
– Voedsel programma 519.750 taka (+/- € 5.475)
– Sadaqah uitgegeven in het dorpje 6.500 taka (+/- € 68)
– Ziekenhuiskosten ‘Namki’ 1.685 taka (+/- € 18)

Bezoek aan Rohingya; in beeld Jeroen Hendriks.

Bezoek aan Rohingya; in beeld Jeroen Hendriks.

Uitdelen kleding aan Rohingya; in beeld Sherwin Wiese

Uitdelen kleding aan Rohingya; in beeld Sherwin Wiese

Het samenstellen van de voedelpakketten.

Het samenstellen van de voedelpakketten.

Broeder Namki, die ons team op straat had gevonden.

Broeder Namki, die ons team op straat had gevonden.

Uitdelen voedsel aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Uitdelen voedsel aan Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh