alHamdoulilah; in juni 2014 heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar eerste reis naar de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh uitgevoerd. De doelstellingen van deze reis waren het afleveren van noodhulp (voedsel en medicatie), het oriënteren in het gebied om langere termijn projecten te kunnen opstarten en het maken van beeldmateriaal over de omstandigheden ter plaatse. De reis is mogelijk gemaakt door donaties van particulieren. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah heeft in totaal € 18.400,- aan financiële middelen ingezet voor deze reis. Middels dit reisverslag willen wij u informeren over de behaalde resultaten.

Twee bestuursleden van de stichting – voorzitter Nourdeen Wildeman en secretaris Jeroen Hendriks – hebben in één week tijd in totaal drie Rohingya vluchtelingenkampen bezocht in de omgeving van Coxs Bazar. Afhankelijk van de omvang en toegankelijkheid van de kampen zijn er diverse vormen van noodhulp geleverd.

Omdat het leveren van (nood)hulp aan de Rohingya niet toegestaan is zijn de activiteiten heimelijk uitgevoerd.

Beach Village
Het eerste kamp dat is bezocht is een relatief kleine ‘beach village’ ten zuiden van Coxs Bazar waar slechts 50 gezinnen (+/- 200 personen) woonachtig zijn. Dit betreft ongeregistreerde vluchtelingen. Wij hebben dit kamp tweemaal bezocht. In eerste instantie is aan ieder gezin een pakket bestaande uit twee kilogram rijst en één kilogram aardappelen uitgereikt. Voorafgaand aan het tweede bezoek zijn door de stichting twee geiten geslacht en verwerkt in 200 ‘Biryani’-maaltijden welke aan de Rohingya zijn verstrekt. Tevens is bij dit bezoek aan ieder gezin een zak met 10 kilogram rijst, 5 kilogram ui, 5 kilogram aardappelen en 2 liter olie uitgereikt.

In het kamp zijn foto’s gemaakt en zijn korte interviews afgenomen met enkele bewoners. Aan de geïmproviseerde moskee van het kamp zijn een Arabische Koran, een Koran met vertaling en een boek over de biografie van de Profeet Mohammed – vrede zij met hem – geschonken.

Shamlapur Camp
Het tweede kamp dat is bezocht is het meer zuidelijk gelegen Shamlapur Camp waar naar schatting 1.600 gezinnen (+/- 6.400 personen) woonachtig zijn. Dit betreft ongeregistreerde vluchtelingen. In dit kamp heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar grote distributie van voedsel opgezet. In totaal zijn 1.600 zakken aangeschaft en verspreidt met in elke zak 10 kilogram rijst, 5 kilogram ui, 5 kilogram aardappelen en 2 liter olie.

In het kamp zijn foto’s gemaakt en zijn korte interviews afgenomen met enkele bewoners. Aan de geïmproviseerde moskee van het kamp zijn een Arabische Koran, een Koran met vertaling, een Koran met de tafsir van ibn Kathir en een boek over de biografie van de Profeet Mohammed – vrede zij met hem – geschonken.

Shamlapur Camp Medical Clinic
Aan de kliniek die net buiten het kamp is opgericht om de Rohingya te voorzien van minimale medische zorg zijn in eerste instantie goederen vanuit Nederland afgeleverd. Het betreft hier 3.500 paracetamol pillen, 440 zakjes rehydration salt, 600 plastic handschoenen voor verplegend personeel, 130 normale pleisters, 200 kinderpleisters, 75 vlieskompressen en 3 flessen alcohol voor het desinfecteren van open wonden.

Vervolgens is op basis van een lijst met benodigdheden – opgesteld door de apotheker en de dokter van de kliniek – voor nog eens 130.000 Bengaalse taka (ongeveer € 1.300) aan medicijnen en klein-medische apparatuur aangeschaft. Denk hierbij aan weegschalen, vernevelaars, bloeddrukmeters, mobiele EHBO-kisten etc.

Kutulapong Camp
Het derde kamp dat is bezocht is Kutupalong Camp, dichter bij de grens met Myanmar, waar naar schatting 5.750 gezinnen (+/- 23.000 personen) woonachtig zijn. Dit betreft voor bijna twee-derde geregistreerde en voor ruim een-derde ongeregistreerde vluchtelingen. De geregistreerde vluchtelingen ontvangen minimale steun vanuit UNHCR, de ongeregistreerde vluchtelingen niet.

In dit kamp heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah tijdens een flits-bezoek van ongeveer één uur enkel foto- en videomateriaal opgenomen. Er zijn geen goederen verspreidt; dit kamp is op dit moment té groot voor de stichting om hulp aan te bieden. Hulp bieden aan een deel van de bewoners van een kamp kan tevens zorgen voor spanningen tussen de vluchtelingen, dus is hiervan afgezien.

Resultaten van de eerste reis
In één week tijd is in totaal meer dan 36.500 kilogram voedsel geleverd en een significante hoeveelheid medicijnen en klein-medische apparatuur. Er is op alle locaties veel beeldmateriaal verzameld, zowel van de distributie van de goederen als van de omstandigheden waarin de Rohingya wonen en leven. Een selectie van deze beelden wordt beschikbaar gemaakt voor elke persoon of organisatie die zich inzet ten behoeve van de Rohingya. Tevens zijn diverse mogelijkheden voor langere termijn projecten op het gebied van medische zorg, het tegengaan van ongeletterdheid en het bevorderen van zelfredzaamheid geïnventariseerd.

Alle goederen zijn nabij de eindbestemming ingekocht bij de lokale bevolking. Dit vermindert de sociaal-economische spanningen tussen de Rohingya vluchtelingen en hun directe omgeving.

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah zal bij terugkomst in Nederland direct het inzamelen van sadaqah continueren om blijvende steun aan de Rohingya in Bangladesh mogelijk te maken, insha’allah.

Foto 1: interview met Rohingya vluchtelingen in een ‘beach village’.

Foto 2: distributie voedselpakketten in Shamlapur Camp.

Foto 3: initiële donatie van medicijnen aan Shamlapur Camp Medical Clinic.

Foto 4: bezoek aan Kutupalong Camp.