Sample image with caption

Rohingya’s nabij Maungdaw

Als je hoort dat  ergens land van moslims wordt geconfisqueerd door de overheid om beschikbaar te stellen voor kolonisten denk je al gauw aan Palestina. Maar ook in Myanmar is dit de realiteit. Kalandan Press Network bericht over grote gebieden van land die op deze manier wordt afgenomen van de lokale Rohingya-bevolking.

Volgens de berichten zouden door de ‘township administration officer’ en de ‘district administration officer’ in Maungdaw,(Arakan State) op structurele basis geconfisqueerd land worden beschikbaar gesteld aan boeddhisten die vanuit Bangladesh zich vestigen in Myanmar. Al sinds 1992 – toen de beruchte NaSaKa grenspolitie in de regio neerstreek – zijn er berichten van het op oneigenlijke gronden afnemen van land van de Rohingya’s. Inmiddels zou in Maungdaw al ruim 2000 hectare grond op deze wijze zijn toebedeeld aan boeddhistische kolonisten.

Recent is opnieuw 200 hectare land op deze wijze van de Rohingya’s afgenomen, met hulp van de Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) en hooggeplaatste lokale ambtenaren. Volgens een lokale ambtenaar – die niet bij naam genoemd wil worden – werd hierbij sluw ingespeeld op de gevolgen van het sektarisch geweld in de regio van midden 2012. “U Kyi San, de ‘township administration officer’ heeft met krachtdadig optreden het land onteigend met als argument dat de oorspronkelijke bewoners niet meer in de regio waren. Echter, deze mensen werden door de NaSaKa gezocht vanwege de onlusten in 2012 en hielden zich verscholen in de hoop niet opgepakt te worden.”

Rohingya townships
De Rohingya wordt in Myanmar niet erkent als burgers van het land en zijn effectief stateloos. Zij leven in afgezonderde townships welke door de overheid worden bestuurd en gecontroleerd. Het staat hun niet vrij om zelfstandig buiten deze townships te reizen zonder vergunning en ze zijn overgeleverd aan de grillen van de lokale ambtenaren en tot voor kort de NaSaKa grenspolitie, welke beide een uitgebreide trackrecord hebben van corruptie, afpersing en wetteloosheid.

Vanuit de lokale overheid en de RNDP wordt aan boeddhistische kolonisten beloofd dat zij een stuk land, een woning en voedsel zullen ontvangen op het moment dat zij vanuit Bangladesh migreren naar Myanmar. Recent zijn op deze wijze 65 families gaan wonen op land dat voorheen aan de Rohingya-moslims toebehoorde in het dorp Du Chee Yartan (Kilaidaung) waar zij met overheidssteun het nieuwe dorp ‘Natala’ oprichtte. De overheid van Myanmar voert dus niet alleen een actieve politiek om Rohingya moslims te verdrijven uit de gebieden in het noordwesten van het land, maar ook om hen direct te vervangen door een nieuwe instroom van boeddhisten.