De regering van Bangladesh heeft een verbod ingesteld op huwelijken tussen Bengaalse onderdanen en Rohingya vluchtelingen uit Myanmar. De wet komt voort uit het verwijt dat de Rohingya proberen om het huwelijkscontract te gebruiken om burgerschap te verkrijgen.

“We hebben de ambtenaren die huwelijken voltrekken bevolen om geen verbintenissen meer aan te laten gaan tussen Bengaalse onderdanen en Rohingya’s. Zij dienen ook geen huwelijken van twee Rohingya onderling voltrekken,” vertelde Anisul Haque, minister van Recht, Justitie en Parlementaire Zaken aan verslaggevers in de hoofdstad Dhaka. “We hebben al een circulaire over deze zaak gepubliceerd.”

De nieuwe regelgeving komt voort uit de jaarlijkse bijeenkomst van adjunct-commissarissen en topambtenaren die vorige week in 64 districten van het land werd gehouden.

“We hebben veel klachten gehoord over Rohingya die Bengalezen huwen en proberen om de huwelijksakte te gebruiken om Bangladesh paspoorten en andere documenten te ontvangen,” voegde de minister er aan toe.

Haque waarschuwde dat ambtenaren die een huwelijk voltrekken in strijd met de nieuwe regels tot twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.

Rohingya in Cox’s Bazar
Naar schatting leven zeker 300.000 Rohingya vluchtelingen in Bangladesh, gevlucht voor de etnische zuivering van moslims in buurland Myanmar. De meeste Rohingya zijn gevestigd rondom de zuidoostelijke stad Cox’s Bazar. De VN Vluchtelingenorganisatie heeft daar aan ongeveer 30.000 Rohingya’s de officiële vluchtelingenstatus toegekend. Deze Rohingya wonen in twee officiële kampen in Cox’s Bazar, waar ze afhankelijk zijn van de overheid en NGO’s die hen hulp bieden om te overleven. De rest is simpelweg de inschrijving geweigerd, omdat de overheid vreest dat het anderen zou aanmoedigen om ook te vluchten naar Bangladesh.

Huwelijk in islam
Het verbod op het huwelijk – ook voor Rohingya onderling – is ook uiterst problematisch vanuit islamitisch perspectief. Het huwelijk wordt in islam gezien als “de helft van het geloof”. Daarnaast is een algemeen principe dat wanneer de toegang tot het huwelijk moeilijk wordt gemaakt, de toegang tot zina’ makkelijk is. Een goed huwelijk beschermt de gelovige dus voor een onzedelijk leven.