Sinds de nieuwste golf van geweld tegen de Rohingya in Myanmar zijn naar schatting 415.000 vluchtelingen de grens met Bangladesh overgestoken. Bangladesh is een straatarm, overbevolkt land. Daar vluchten de Rohingya naartoe. Amnesty International meldt dat het leger van Myanmar doelbewust landmijnen plaatst op de routes waar vluchtelingen lopen. De VN noemt de situatie inmiddels een schoolvoorbeeld van een etnische zuivering.

De nieuwe golf van geweld is een directe reactie op aanvallen door ARSA-militanten op politie- en legerposten, maar geheel in lijn met de modes operandi van het leger jegens de Rohingya-moslims van de afgelopen decennia. Al in 1978 joeg het leger vele Rohingya het land uit, wederom in 1992, wederom in 2012, wederom in 2016 en nu dus opnieuw.

De overheid van Bangladesh heeft bekend gemaakt dat het nieuwe opvang voor duizenden Rohingya wil bouwen, maar de eerste acties die ze daarvoor in gang lijken te gaan zetten is het beperken van de vrijheden van de moslims, waardoor de vraag reist of het nu om een restrictieve of humanitaire reactie gaat.

De afgelopen dagen is door jullie allemaal véél geld gedoneerd aan Stichting as-Salaamah wal’Adaalah en elke dag komen er meer nieuwe donaties binnen (hier). Daarvoor zijn wij jullie enorm dankbaar en wij vragen Allah swt jullie hiervoor rijkelijk te belonen.

Graag willen wij jullie informeren dat ons eerste project voor deze nieuwe vluchtelingenstroom is geïnitieerd. In het zuiden van Bangladesh laten wij insha’allah op particuliere grond een tijdelijk vluchtelingenkamp bouwen.

Specificaties:
– totale capaciteit: 1.000 vluchtelingen
– 100 shelters
– waterputten
– kookplaatsen (niet in de shelter ivm brandgevaar)
– sanitair (toilet / persoonlijke verzorging)
– voedsel voor 6 maanden

De totale kosten hiervoor zijn iets meer dan € 57.500 wat door ons reeds is betaald aan de uitvoerende partij. Vanuit onze field-office in Maleisië zullen inspecties worden uitgevoerd op de voortgang en omvang. Hiermee zien wij erop toe dat alle schriftelijk vastgelegde afspraken worden nagekomen en de Rohingya de hulp ontvangen die wij – middels jullie donaties – hebben gefinancierd.

Dit project is het eerste project dat wij initiëren in de context van deze nieuwe vluchtelingenstroom, maar zeker niet de laatste. Volg dus onze website / facebook / twitter voor meer updates de komende periode.