Sample image with caption

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA)

Door Tweede kamerlid Sjoerd W. Sjoerdsma (D66) zijn op 9 oktober kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) over de opvang en behandeling van Rohingya-vluchtelingen in Thailand. Zoals uit diverse publicaties op onze website blijkt is deze ver onder de maat. Tegelijkertijd is Nederland een grote sponsor van The Border Consortium, een organisatie met diverse vluchtelingenkampen in Thailand aan de grens met Myanmar.

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is teleurgesteld over de wijze waarop de minister vandaag deze vragen heeft beantwoord. Hoewel Frans Timmermans bevestigt dat het kabinet de huidige opvang van Rohingya-vluchtelingen in Thailand onwenselijk acht, wordt op geen enkele wijze actie ondernomen richting Thailand. Bij het beantwoorden van de vragen over mensenhandel gaat de minister ten onrechte in op eventuele mensenhandel gedurende de vlucht naar Thailand terwijl de problematiek waar de vraag zich op richt juist mensenhandel ná aankomst in Thailand is.

Hieronder kunt u de volledige kamervragen en antwoorden teruglezen:

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op de vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de omstandigheden van Rohingya-vluchtelingen in Thaise detentiecentra.

Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van de reportage “Rohingya people crammed in filthy cages in Thailand” van het Britse Channel 4 News?

Antwoord 1: Ja.

Vraag 2: Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat Rohingya-vluchtelingen onder onmenselijke en onveilige omstandigheden in Thaise detentiecentra worden vastgehouden terwijl Nederland geld geeft voor de opvang in vluchtelingenkampen aan de grens met Birma/Myanmar? Wat vindt u van het feit dat sinds halverwege 2012 veel Rohingya-vluchtelingen de door Nederland ondersteunde vluchtelingenkampen niet kunnen bereiken? Bent u bereid te onderzoeken hoe ook Rohingya-vluchtelingen deze kampen kunnen bereiken?

Antwoord 2: Ja, het kabinet deelt uw mening. Het is onwenselijk dat mannelijke Rohingya-vluchtelingen in Thaise detentiecentra worden vastgehouden. Detentiecentra zijn niet voor opvang van vluchtelingen bedoeld. Rohingya vrouwen en kinderen worden overigens wel in de daarvoor bedoelde opvangcentra opgevangen.

Nederland geeft een bijdrage aan vluchtelingkampen in de grensstreek van Thailand voor de opvang van vluchtelingen uit Zuidoost Birma. Deze bijdrage is niet specifiek bedoeld voor Rohingya-vluchtelingen. De opvang van Rohingya-vluchtelingen in de genoemde kampen blijkt vooralsnog niet mogelijk. Rohingya’s worden door de Thaise autoriteiten namelijk niet als vluchtelingen erkend en mede daarom wordt hen geen toegang verleend tot deze kampen.

Vraag 3: Bent u bereid om de Thaise autoriteiten aan te sporen om de omstandigheden in de detentiecentra te verbeteren en te komen met concrete plannen voor de hervestiging van de Rohingya?

Antwoord 3: Via de Europese Unie zijn de Thaise autoriteiten aangespoord om de omstandigheden in de detentiecentra te verbeteren. Met steun van de Europese Unie werkt de Thaise overheid momenteel aan verbetering van de omstandigheden in verschillende detentiecentra.
Bij de keuze voor hervestigingsmissies in 2014, is niet gekozen voor personen uit Birma, omdat er voor Nederland wereldwijd andere prioriteiten zijn voor hervestiging.

Vraag 4: Wat is het resultaat van de in juni 2013 door de Europese Unie toegekende noodhulp van €200.000 inzake de verbetering van omstandigheden van Rohingya in Thaise detentiecentra en welzijnscentra?

Antwoord 4: De toegekende noodhulp van de Europese Unie voor de verbetering van de omstandigheden in detentie- en welzijnscentra draagt bij aan:
– aanvullend en gespecialiseerd voedsel, vitamines en babyvoeding;
– afvalverwerking;
– educatie in gezondheid en hygiëne;
– non-food voorwerpen, zoals emmers, toiletpapier en hygiëne kits;
– basis gezondheidszorg.
(Per oktober 2013 zitten er ongeveer 1.360 mensen vast op 35 verschillende locaties. Dit betreft ongeveer 900 mannen in 14 detentiecentra, 400 mannen op politiebureaus en 60 vrouwen en kinderen in welzijnscentra.)

Vraag 5: Bent u op de hoogte van het feit dat Rohingya-vluchtelingen op grote schaal slachtoffer zijn van Thaise mensenhandelaren? Bent u van plan dit probleem aan de orde te stellen, hetzij in bilateraal overleg met Thailand hetzij via een EU-dialoog met Thailand?

Antwoord 5: Ja. De meeste in Thailand gedetineerde Rohingya zijn met hulp van (Thaise, Birmese, Maleisische en Rohingya) mensenhandelaren per boot aangekomen of onderschept voor de kust.
Vele Rohingya hebben uit economische oogpunt Maleisië als doel, mede omdat dat een land met veel moslims is. Zij zijn daar echter niet welkom. Aangezien het moeilijk blijkt te zijn op andere manieren in Maleisië te komen, trachten Rohingya’s via mensenhandelaren alsnog hun doel te bereiken. Dit mislukt vaak en leidt vervolgens tot detentie in Thailand.

Via de Europese Unie bestaat op het hoogste niveau aandacht voor dit probleem. Bij het officiële bezoek van de voorzitter van de Europese Commissie Barroso vorig jaar aan Thailand stond dit punt op de agenda tijdens overleg met Premier Yingluck. Ook in maart van dit jaar, bij het bezoek van Premier Yingluck aan Brussel, is door Barroso en HV Ashton aandacht gevraagd voor de situatie van vluchtelingen en mensenhandel in Thailand.