Zonder dat we er veel over lezen of horen in de media vinden in het Aziatische Myanmar wreedheden plaats tegen één specifieke bevolkingsgroep: de Rohingya. Volgens de Verenigde Naties behoren de Rohingya tot de meest vervolgde volken ter wereld. In een rapport uit april 2013 toont Human Rights Watch aan dat er in het land sprake is van geplande en georganiseerde etnische zuivering van deze moslim minderheid. Diverse organisaties wereldwijd zullen op 10 juni het conflict extra onder de aandacht brengen van de politiek en het grotere publiek.

De Arakan Rohingya Union (ARU)* en de Global Rohingya Centre (GRC)** hebben in een gezamenlijke verklaring 10 juni uitgeroepen tot ‘Internationale dag voor Rohingya’. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah*** sluit zich hierbij aan en zal op deze dag nog nadrukkelijker het Nederlandse publiek informeren over het lot van de Rohingya.

De keuze voor 10 juni is niet toevallig. Tijdens de grootste golf van geweld tegen de Rohingya werden in 2012 tussen 8 en 12 juni honderden moslims gedood; meer dan 100.000 Rohingya sloegen op de vlucht. Op 10 juni werd om die reden de noodtoestant uitgeroepen, waarmee Thein Sein, de president van Myanmar, zijn greep op de Rohingyabevolking kon uitbreiden. Sindsdien wonen de meeste Rohingya binnen Myanmar in quasi concentratiekampen waar hun de toegang tot educatie en medische voorzieningen wordt ontzegt.

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah spoort een ieder – politici, mensenrechtenactivisten en bezorgde of betrokken burgers in het algemeen – aan om op deze dag de zich uit te spreken tegen de structurele mensenrechtenschendingen waar de Rohingya onder gebukt gaan.

* Arakan Rohingya Union is in 2011 opgericht en is gevestigd in Washington D.C., Amerika
** Global Rohinga Center is in 2013 opgericht en is gevestigd in Mekka, Saoedi-Arabië
*** Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is in 2013 opgericht en is gevestigd in Nederland