Tijdens de 34ste zitting van Mensenrechtenraad ligt het voorstel op tafel om een onderzoekscommissie in te stellen naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in het noordwesten van Myanmar. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah roept de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders op om ervoor te zorgen dat Nederland dit voorstel zal steunen.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

Al decennialang wordt de islamitische Rohingya-bevolking van Myanmar blootgesteld aan discriminerende wetgeving en geweld vanuit de overheid, het leger, de politie van Myanmar. Een recent verschenen Flash Report toont aan hoe systematisch moord en verkrachting tegen de Rohingya-bevolking door het leger wordt ingezet. Uit onderzoek van het Early Warning Project blijkt dat nergens op aarde de kans op genocide groter is dan in Myanmar.

Op 29 november 2016 werd in de Tweede Kamer een motie van Tunahan Kuzu (DENK) over dit onderwerp aangenomen met een bijna unanieme kamerbrede steun; enkel de PVV en VNL stemde tegen. Middels de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering om o.a. de Verenigde Naties politieke druk uit te oefenen op Myanmar om de positie van de Rohingya’s te verbeteren. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders sprak zich al voorafgaand aan de stemming positief uit over de motie.

De brief aan Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

De brief aan Minister Koenders van Buitenlandse Zaken

Hét moment om dit krachtige verzoek van de Tweede Kamer aan de regering om te zetten in handelen is nu. De Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties dient het voorstel om een VN onderzoekscommissie naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid te steunen!

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah stuurt daarom vandaag een open brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders om het belang van een onderzoekscommissie te benadrukken en hem te herinneren aan de opdracht die aan hem is gegeven om tot handelen over te gaan.

Note: een kopie van de open brief wordt tevens verzonden aan: Karel van Oosterom (Dutch Permanent Representative to the United Nations), Wouter Jurgens (Nederlandse Ambassadeur in Myanmar, Han ten Broeke (Tweede Kamerlid VVD), Michiel Servaes (Tweede Kamerlid PvdA), Rik Grashoff (Tweede Kamerlid GroenLinks), Sjoerd Sjoerdsma (Tweede Kamerlid D66), Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP), Raymond Knops (Tweede Kamerlid CDA), Joel Voordewind (Tweede Kamerlid CU), Tunahan Kuzu (Tweede Kamerlid DENK), Fortify Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, Rohingya Blogger, BROUK, EU Rohingya Council en anderen.